ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.76 trang 46 SBT Hình học 10

Giải bài 1.76 tr 46 SBT Hình học 10

Chọn khẳng định đúng trong các hệ thức sau:

A. \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC}  = \overrightarrow {BC} \)

B. \(\overrightarrow {MP}  + \overrightarrow {NM}  = \overrightarrow {NP} \)

C. \(\overrightarrow {CA}  + \overrightarrow {BA}  = \overrightarrow {CB} \)

D. \(\overrightarrow {AA}  + \overrightarrow {BB}  = \overrightarrow B \)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Áp dụng quy tắc ba điểm

Đáp án: B

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.76 trang 46 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyen Ngoc
  Đề kiểm tra số 3 - Câu 2 (SBT trang 50)

  Cho hình thang ABCD (AB//CD). Gọi O là giao điểm của hai cạnh bên AD và BC. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB, CD

  a) Tính \(\overrightarrow{OI}\) theo \(\overrightarrow{OA}\) và \(\overrightarrow{OB}\)

  b) Đặt \(k=\dfrac{OD}{OA}\). Tính \(\overrightarrow{OJ}\) theo \(k\)\(\overrightarrow{OA}\) và \(\overrightarrow{OB}\). Suy ra O, I, J thẳng hàng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Tường Vy
  Đề kiểm tra số 3 - Câu 1 (SBT trang 49)

  Cho tam giác ABC. Gọi D là điểm xác định bởi : \(\overrightarrow{AD}=\dfrac{3}{4}\overrightarrow{AC}\). I là trung điểm của BD. M là điểm thỏa mãn \(\overrightarrow{BM}=x\overrightarrow{BC},\left(x\in R\right)\)

  a) Tính \(\overrightarrow{AI}\) theo \(\overrightarrow{AB}\) và \(\overrightarrow{AC}\)

  b) Tính \(\overrightarrow{AM}\) theo \(x,\overrightarrow{AB}\) và \(\overrightarrow{AC}\)

  c) Tính \(x\) sao cho A, I, M thẳng hàng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1