ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.58 trang 44 SBT Hình học 10

Giải bài 1.58 tr 44 SBT Hình học 10

Cho hình vuông ABCD, E là trung điểm của CD. Hãy phân tích \(\overrightarrow {AE} \) theo hai vec tơ \(\overrightarrow u  = \overrightarrow {AD} ,\overrightarrow v  = \overrightarrow {AB} \).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giải sách bài tập Toán 10 | Giải sbt Toán 10

Gọi F là trung điểm của cạnh AB.

Ta có: \(\overrightarrow {AE}  = \overrightarrow {AD}  + \overrightarrow {AF}  = \overrightarrow u  + \frac{1}{2}\overrightarrow v \)

Vậy \(\overrightarrow {AE}  = \overrightarrow u  + \frac{1}{2}\overrightarrow v \)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.58 trang 44 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Mai Trang
  Đề kiểm tra số 1 - Câu 1 (SBT trang 48)

  Cho hình bình hành ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại O. Hãy thực hiện các phép toán sau :

  a) \(\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{BO}+\overrightarrow{CO}+\overrightarrow{DO}\)

  b) \(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AC}\)

  c) \(\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OD}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Cam Ngan
  Bài 1.71 - Đề toán tổng hợp (SBT trang 48)

  Cho tam giác. Gọi I là trung điểm của BC, K là trung điểm của BI. Chứng minh rằng :

  a) \(\overrightarrow{AK}=\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AI}\)

  b) \(\overrightarrow{AK}=\dfrac{3}{4}\overrightarrow{AB}+\dfrac{1}{4}\overrightarrow{AC}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1