ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.82 trang 47 SBT Hình học 10

Giải bài 1.82 tr 47 SBT Hình học 10

Cho G là trọng tâm của tam giác ABC và I là trung điểm của BC. Hãy chọn đẳng thức đúng.

A. \(\overrightarrow {GA}  = 2\overrightarrow {GI} \)

B. \(\overrightarrow {GB}  + \overrightarrow {GC}  = 2\overrightarrow {GI} \)

C. \(\overrightarrow {IG}  = \frac{1}{3}\overrightarrow {AI} \)

D. \(\overrightarrow {GA}  = \frac{2}{3}\overrightarrow {AI} \)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án: B

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.82 trang 47 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Linh Phạm
  Cho tam giác ABC , trọng tâm G, D đối xứng A qua B. Phân tích vecto DG theo AB và AC
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Ngân Đỗ Nguyễn Ngọc
  Cho tứ giác ABCD Gọi M N O lần lượt là trung điểm của AB CD MN và G là trọng tâm của tam giác BCD Chứng minh rằng ba điểm A O G thẳng hàng
  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1