Bài tập 3 trang 27 SGK Hình học 10

Giải bài 3 tr 27 sách GK Toán Hình lớp 10

Tứ giác ABCD là hình gì nếu \[\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC} ,\left| {\overrightarrow {AB} } \right| = \left| {\overrightarrow {BC} } \right|\]

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Vì \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC} \)

=> AB // DC và AB = DC

=> Tứ giác ABCD là hình bình hành

Đồng thời \(\left| {\overrightarrow {AB} } \right| = \left| {\overrightarrow {BC} } \right|\) hay AB=BC nên ABCD là hình thoi.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 27 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Tường Vy
  Đề kiểm tra số 3 - Câu 1 (SBT trang 49)

  Cho tam giác ABC. Gọi D là điểm xác định bởi : \(\overrightarrow{AD}=\dfrac{3}{4}\overrightarrow{AC}\). I là trung điểm của BD. M là điểm thỏa mãn \(\overrightarrow{BM}=x\overrightarrow{BC},\left(x\in R\right)\)

  a) Tính \(\overrightarrow{AI}\) theo \(\overrightarrow{AB}\) và \(\overrightarrow{AC}\)

  b) Tính \(\overrightarrow{AM}\) theo \(x,\overrightarrow{AB}\) và \(\overrightarrow{AC}\)

  c) Tính \(x\) sao cho A, I, M thẳng hàng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo
  Đề kiểm tra số 2 - Câu 4 (SBT trang 49)

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm \(A\left(1;2\right);B\left(-2;4\right);C\left(2;m\right)\). Hãy tìm m để 3 điểm A, B, C thẳng hàng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ha Ku
  Đề kiểm tra số 2 - Câu 3 (SBT trang 49)

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai vectơ \(\overrightarrow{u}=\left(3;-4\right);\overrightarrow{v}=\left(2;5\right)\)

  a) Tìm tọa độ của vectơ \(\overrightarrow{a}=2\overrightarrow{u}+3\overrightarrow{v}\)

  b) Tìm tọa độ của vectơ \(\overrightarrow{b}=\overrightarrow{u}-\overrightarrow{v}\)

  c) Tìm m sao cho \(\overrightarrow{c}=\left(m;10\right)\) và \(\overrightarrow{v}\) cùng phương

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang
  Đề kiểm tra số 2 - Câu 1 (SBT trang 49)

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm \(M\left(4;3\right)\). Tìm tọa độ của các điểm A, B, C trong các trường hợp sau :

  a) A đối xứng với M qua trục Ox

  b) A đối xứng với M qua trục Oy

  c) C đối xứng với M qua gốc O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang
  Đề kiểm tra số 1 - Câu 4 (SBT trang 49)

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình bình hành ABCD có \(A\left(1;-2\right);B\left(3;2\right);C\left(-4;1\right)\). Tìm tọa độ đỉnh D ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành
  Đề kiểm tra số 1 - Câu 3 (SBT trang 48)

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, các mệnh đề sau đúng hay sai ?

  a) Vectơ \(\overrightarrow{a}=\left(-2;0\right)\) và vectơ \(\overrightarrow{e_1}\) ngược hướng

  b) Hai vectơ \(\overrightarrow{a}=\left(2;1\right)\) và \(\overrightarrow{b}=\left(-2;1\right)\) là hai vectơ đối nhau

  c) Hai vectơ \(\overrightarrow{a}=\left(4;3\right)\) và \(\overrightarrow{b}=\left(3;4\right)\) là hai vectơ đối nhau

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • sap sua
  Đề kiểm tra số 1 - Câu 2 (SBT trang 48)

  Trong mặt phẳng tọa độ \(\left(O;\overrightarrow{e_1};\overrightarrow{e_2}\right)\). Tìm tọa độ của các vectơ sau :

  a) \(\overrightarrow{a}=2\overrightarrow{e_1}+3\overrightarrow{e_2}\)

  b) \(\overrightarrow{b}=5\overrightarrow{e_1}-\overrightarrow{e_2}\)

  c) \(\overrightarrow{m}=-4\overrightarrow{e_2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang
  Đề kiểm tra số 1 - Câu 1 (SBT trang 48)

  Cho hình bình hành ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại O. Hãy thực hiện các phép toán sau :

  a) \(\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{BO}+\overrightarrow{CO}+\overrightarrow{DO}\)

  b) \(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AC}\)

  c) \(\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OD}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Cam Ngan
  Bài 1.71 - Đề toán tổng hợp (SBT trang 48)

  Cho tam giác. Gọi I là trung điểm của BC, K là trung điểm của BI. Chứng minh rằng :

  a) \(\overrightarrow{AK}=\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AI}\)

  b) \(\overrightarrow{AK}=\dfrac{3}{4}\overrightarrow{AB}+\dfrac{1}{4}\overrightarrow{AC}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy
  Bài 1.65 - Đề toán tổng hợp (SBT trang 47)

  Cho lục giác ABCDEF. Gọi M, N, P, Q, S lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DE, EF, FA. Chứng minh rằng hai tam giác MPR và NQS có cùng trọng tâm ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • sap sua
  Bài 1.51 (SBT trang 45)

  Cho 4 điểm A, B, C, D. Tìm các vectơ :

  a) \(\overrightarrow{u}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{CA}\)

  b) \(\overrightarrow{v}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{DA}\)

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời