YOMEDIA

Bài tập 3 trang 27 SGK Hình học 10

Giải bài 3 tr 27 sách GK Toán Hình lớp 10

Tứ giác ABCD là hình gì nếu \[\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC} ,\left| {\overrightarrow {AB} } \right| = \left| {\overrightarrow {BC} } \right|\]

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Vì \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC} \)

=> AB // DC và AB = DC

=> Tứ giác ABCD là hình bình hành

Đồng thời \(\left| {\overrightarrow {AB} } \right| = \left| {\overrightarrow {BC} } \right|\) hay AB=BC nên ABCD là hình thoi.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 27 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
  • Hoàng My

    Tìm điểm M trên đường thẳng (d): x+y+1=0 sao cho P = trị tuyệt đối của (véc tơ 2MA-3MB+2MC) nhỏ nhất, biết A(1;2) B(-2;0) C(2;-1)

    Theo dõi (0) 1 Trả lời
  • bach dang

    Cho hình bình hành ABCD. Chứng minh rằng \(\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}\)\(\overrightarrow{DA}=\overrightarrow{CB}\)

    Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA