YOMEDIA

Minh Tú's Profile

Minh Tú

Minh Tú

01/01/1970

Số câu hỏi 1211
Số câu trả lời 1159
Điểm 1550
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (264)

  • Minh Tú: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Minh Tú: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tháng
  • Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
ZUNIA9
 

 

ON