YOMEDIA

Minh Tú's Profile

Minh Tú

Minh Tú

01/01/1970

Số câu hỏi 1213
Số câu trả lời 1163
Điểm 1555
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (269)

  • Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 12 tháng
  • Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 12 tháng
  • Minh Tú: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 12 tháng
  • Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Minh Tú: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Minh Tú: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON