Tính khối lượng HCl 10% cần để phản ứng với 16g Fe2O3?

bởi Trần Hoàng Mai 22/05/2019

Bài 1 : cho 16g Fe2O3 vào dd HCl 10%

a/ tính khối lượng dd HCl

b/ tính C% của dd sau phản ứng

Bài 2: cho 200g NaOH 10% vào 245g dd HCl

a/ tính C% dd HCl

b/ tính C% dd sau phản ứng

Giúp em ạ. Cảm ơn :v

Câu trả lời (1)

 • 2.

  mNaOH = 20 (g)

  \(\Rightarrow\) nNaOH = 0,5 mol

  NaOH + HCl \(\rightarrow\) NaCl + H2O

  \(\Rightarrow\) C%dd HCl = \(\dfrac{0,5.36,5.100}{245}\) \(\approx\) 7,4%

  \(\Rightarrow\) C%dd sau phản ứng = \(\dfrac{0,5.58,5.100}{\left(0,5.40\right)+245}\) \(\approx\) 11,03%

  bởi phạm thị thu nhất 22/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan