Tìm A biết A có tỉ khối đối với oxi là 1,0625, khi đốt 3,4g A thu được 2,24 lít SO2 và 1,8g H2O?

bởi Sam sung 19/05/2019

Khí A có thể khối đối với oxi bằng 1,0625. Đốt 3,4g khí A thu được 2,24 khí SO2 ở đktc và 1,8g H2O

a) Tìm CTHH của A

b) Viết PTHH cháy của chất A

c) Tính thể tích khí oxi cần thiết để đốt cháy 3,4g khí A

Câu trả lời (1)

 • a) M (A) = 1.0625 x 32 = 34
  Đốt A ra SO2 và H2O -> trong A có S, H và có thể có O mà mS + mH = 0.1x32 + 0.1x2x1 = 3.4 =mA
  -> A ko co O
  Goi ct: HxSy -> x:y = nS : nH = 0.1 : 0.2 = 1: 2 -> CTTQ: (H2S)n
  -> M = 34 = 34n -> n = 1
  -> khí H2S
  b) H2S + 3/2 O2 -> SO2 + H2O
  c) V O2 = 22.4 x 3/2 x (3,4 : 34) = 3.36 l

  bởi le huu tuan anh 19/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan