AMBIENT

Tính số mol NaOH có trong 1 lít dung dịch khi cho 40g NaOH vào 1500g H2O?

bởi cuc trang 20/05/2019

Cho 40g NaOH(r) vào 1500 g nước (d nước =1g/ml).Biết quá trình hòa tan xảy ra hoàn toàn và thu được dung dịch NaOH .Tính số mol NaOH có trong 1 lít dung dịch(biết quá trình hòa tan làm thay đổi không đáng kể) .

giúp tui vs...

RANDOM

Câu trả lời (1)

  • NaOH rắn không tác dụng với nước bạn à. Nó bị hòa tan vào nước tạo thành dung dịch NaOH

    đề gắc à để mik suy nghỉ

    bởi Nguyen Minh 20/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>