Xác định FexOy biết khử 11,6g FexOy rồi cho sản phẩm qua Ca(OH)2 thu được 20g kết tủa?

bởi Sasu ka 20/05/2019

Khử hoàn toàn 11,6g oxit sắt bằng CO ở nhiệt độ cao. Sản phẩm khí dẫn vào dd Ca(OH)2 dư, tạo ra 20g kết tủa. Xác định công thức của oxit sắt.

Giúp mình với!!

Câu trả lời (1)

 • Gọi CTTQ: FexOy

  nCaCO3 = \(\dfrac{20}{100}=0,2\left(mol\right)\)

  Pt: CO2 + Ca(OH)2 --> CaCO3 + H2O

  0,2 mol<-----------------0,2 mol

  ......FexOy + yCO --to--> xFe + yCO2

  .....\(\dfrac{0,2}{y}\) mol<---------------------0,2 mol

  Ta có: \(11,6=\dfrac{0,2}{y}.\left(56x+16y\right)\)

  \(\Leftrightarrow11,6=\dfrac{11,2x}{y}+3,2\)

  \(\Leftrightarrow11,2x=8,4y\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{x}{y}=\dfrac{8,4}{11,2}=\dfrac{3}{4}\)

  Vậy CTHH: Fe3O4

  bởi Dương Bội Mỹ 20/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan