AMBIENT

Viết PTHH khi cho H2 qua bột Fe2O3 đun nóng?

bởi Thùy Nguyễn 21/05/2019

Câu 1. Dẫn khí hiđro đi qua bột sắt (III) oxi nung nóng. Sau phản ứng thu được sắt và hơi nước.

a) Lập CTHH.

b) Nếu sau phản ứng thu được khối lượng sắt là 42g thì khối lượng Fe2O3 đã tham gia phản ứng là bao nhiêu ?

c) Tính khối lượng hơi nước tạo thành trong phản ứng.

Câu 2. Cho các chất : H2S ; Na ; C ; Mg ; Cl2 ; C6H6 ; Ag2S ; NH3 ; S ; P ; C4H10 ; Al. Chất nào phản ứng với oxi. Viết CTHH.

Câu 3. Hoàn chỉnh các phương trình sau ( nếu xảy ra ). Phân loại phản ứng.

1. Zn(OH)2 ----->

2. Ba + O2 ------>

3. CuO + O2 ------>

4. Mn + O2 ------>

5. P + O2 ------>

6. C2H6 + O2 ----->

7. KMnO4 ------>

8. Ca(HCO3)2 ------>

9. Ag + O2 ------>

10. SO3 + O3 ------>

11. P2O5 + O2 ------>

12. KNO3 ------>

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • 1. Zn(OH)2 ----->ZnO + H2O

  2. 2Ba + O2 ------>2BaO

  3. CuO + O2 ------>ko xảy ra

  4.2 Mn + O2 ------>2MnO

  5. 4P + 5O2 ------>2P2O5

  6. 2C2H6 + 7O2 ----->4CO2 + 6H2O

  7. 2KMnO4 ------>K2MnO4 + MnO2 + O2

  8. Ca(HCO3)2 ------>CaCO3 + CO2 + H2O

  9. Ag + O2 ------>ko xảy ra

  10. SO3 + O3 ------>ko xảy ra

  11. P2O5 + O2 ------>ko xảy ra

  12. 2KNO3 ------>2KNO2 + O2

  bởi Quyến Hồng 21/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>