YOMEDIA
IN_IMAGE

Viết PTHH khi cho H2 qua bột Fe2O3 đun nóng?

Câu 1. Dẫn khí hiđro đi qua bột sắt (III) oxi nung nóng. Sau phản ứng thu được sắt và hơi nước.

a) Lập CTHH.

b) Nếu sau phản ứng thu được khối lượng sắt là 42g thì khối lượng Fe2O3 đã tham gia phản ứng là bao nhiêu ?

c) Tính khối lượng hơi nước tạo thành trong phản ứng.

Câu 2. Cho các chất : H2S ; Na ; C ; Mg ; Cl2 ; C6H6 ; Ag2S ; NH3 ; S ; P ; C4H10 ; Al. Chất nào phản ứng với oxi. Viết CTHH.

Câu 3. Hoàn chỉnh các phương trình sau ( nếu xảy ra ). Phân loại phản ứng.

1. Zn(OH)2 ----->

2. Ba + O2 ------>

3. CuO + O2 ------>

4. Mn + O2 ------>

5. P + O2 ------>

6. C2H6 + O2 ----->

7. KMnO4 ------>

8. Ca(HCO3)2 ------>

9. Ag + O2 ------>

10. SO3 + O3 ------>

11. P2O5 + O2 ------>

12. KNO3 ------>

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • 1. Zn(OH)2 ----->ZnO + H2O

  2. 2Ba + O2 ------>2BaO

  3. CuO + O2 ------>ko xảy ra

  4.2 Mn + O2 ------>2MnO

  5. 4P + 5O2 ------>2P2O5

  6. 2C2H6 + 7O2 ----->4CO2 + 6H2O

  7. 2KMnO4 ------>K2MnO4 + MnO2 + O2

  8. Ca(HCO3)2 ------>CaCO3 + CO2 + H2O

  9. Ag + O2 ------>ko xảy ra

  10. SO3 + O3 ------>ko xảy ra

  11. P2O5 + O2 ------>ko xảy ra

  12. 2KNO3 ------>2KNO2 + O2

    bởi Quyến Hồng 21/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON