AMBIENT

Tính mFe3O4 sinh ra khi đốt 29,6g Fe, Cu trong 6,72 lít O2?

bởi Anh Nguyễn 20/05/2019

bài 1: đốt 29,6 gam Fe, Cu trong 6,72 lít khí O2 ở đktc tạo Fe3O4 và CuO. tính khối lượng Fe3O4 sinh ra.

bài 2:Đốt 9,4 gam S,P trong không khí tạo 20.6 gam hỗn hợp SO2, P2O5. tính khối lượng của oxi tham gia phản ứng. tính thể tích không khí cần dùng.

bài 3:đốt 8,96 lít hỗn hợp CH4, H2 trong 7,84 lít O2 đktc. tính khối lượng nước sinh ra.tính thể thích CO2 sinh ra.

bài 4 đốt 6,72 lít C2H4, C3H6 trong oxi sỉnh ra 30,8 gam CO2. tính khối lượng nước sỉnh ra. tính thể tích O2 đã dùng

giusppppppppppp mình đi mấy bạn ơi!!!

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Bài 1:

  Gọi x,y lần lượt là số mol của Fe, Cu

  nO2 = \(\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\) mol

  Pt: 3Fe + 2O2 --to--> Fe3O4

  ......x........\(\dfrac{2x}{3}\)..............\(\dfrac{x}{3}\)

  .....2Cu + O2 --to--> 2CuO

  ........y........0,5y

  Ta có hệ pt: \(\left\{{}\begin{matrix}56x+64y=29,6\\\dfrac{2x}{3}+0,5y=0,3\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,3\\y=0,2\end{matrix}\right.\)

  mFe3O4 = \(\dfrac{0,3}{3}\times232=23,2\left(g\right)\)

  Bài 2:

  Gọi x,y lần lượt là số mol của S, P

  Pt: S + O2 --to--> SO2

  .....x......x.................x

  .....4P + 5O2 --to--> 2P2O5

  ......y.....1,25y...........0,5y

  Ta có hệ pt: \(\left\{{}\begin{matrix}32x+31y=9,4\\64x+71y=20,6\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,1\\y=0,2\end{matrix}\right.\)

  nO2 = x + 1,25y = 0,1 + 1,25 . 0,2 = 0,35 mol

  => mO2 tham gia pứ = 0,35 . 32 = 11,2 (g)

  P/s: mk ko pit thể tích oxi ở đktc hay đk thường, tóm lại: Vkk = 5VO2, bn xem lại đề rồi tính VO2 rồi áp dụng cái trên là tính được Vkk

  bởi Bóng Đêm Phù Thủy 20/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>