Viết PTHH khi cho K tác dụng với H2O?

bởi Mai Rừng 18/05/2019

Cho 11.7 g kali hoà tan vào 200ml nước tạo ra dd A và khí B.

a. Viết PTHH. Tính thể tích khí thoát ra ở đktc.

b. Tính nồng độ mol của dd A. Coi thể tích không thay đổi đáng kể

Câu trả lời (1)

 • \(n_K=\dfrac{11,7}{39}=0,3\left(mol\right)\)

  pt: \(2K+2H_2O\rightarrow H_2+2KOH\)

  0,3............................0,3......0,15

  \(V_{H_2}=0,15.22,4=3,36\left(l\right)\)

  \(CM_{KOH}=\dfrac{0,3}{0,2}=1,5\left(M\right)\)

  Bài giống với Hoàng Thị Anh Thư vì t cũng làm như thế

  bởi Nguyễn Đức Long 18/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan