AMBIENT

Tính khối lượng mỗi chất trong bình sau bình sau phản ứng đốt cháy photpho?

bởi Nguyễn Trung Thành 21/05/2019

Một bình kín có dung tích 16,8l chứa đầy khí Oxi ở đktc.Người ta đốt 3g Cacbon trong bình,sau đó đưa thêm vào 16,8g Photpho đốt tiếp(tạo thành P2O5)

a) tính smol khí O2 cần dùng để đốt cháy C

b) tính Smol O2 còn lại trong bình sau khi đốt cháy C

c) Hỏi lượng photpho có cháy hết không?Nếu còn dư thì tính khối lượng chất còn dư đó

d) Tính khối lượng mỗi chất trong bình sau bình sau p.ứ đốt cháy photpho

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Phương trình:

  C + O2 --> CO2

  Ban đầu: 0,25 mol 0,75 mol

  Phản ứng: 0,25 mol 0,25 mol 0,25 mol

  Dư: 0 0,5 mol


  nC = 3 : 12= 0,25 mol

  O2 = 16,8 : 22,4 = 0,75 mol

  So sánh : \(\dfrac{0,75}{1}>\dfrac{0,25}{1}\)

  => O2 dư; C phản ứng hết

  a/ số mol O2 cần để đốt cháy C là 0,25 mol

  b/ Số mol O2 còn lại sau phản ứng : 0,5 mol

  c/ Phương trình:

  2O2 + 4P --> 2P2O5

  B/đ: 0,5 0,5

  P/ứ: 0,25 0,5

  Dư: 0,25 0

  Số mol P ban đầu là: nP= 16,8 : 31 = 0,5 mol

  So sánh: \(\dfrac{0,5}{4}< \dfrac{0,5}{2}\)

  => P phản ứng hết; O2

  Vậy P hết (Mình thấy hơi sai)

  d/ Theo công thức mà làm bạn nhé!

  bởi Lê Thị Thu Hằng 21/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>