AMBIENT

Viết PTHH khi cho hỗn hợp Cu, Mg, Al tác dụng với dung dịch HCl?

bởi Bánh Mì 19/05/2019

Hỗn hợp gồmCu, Mg, Al có khối lượng bằng 20 (g).
Cho hỗn hợp này tác dụng với dung dịch HCl dư, lọc phần kết tủa rửa sạch đem nung trong không khí đến khi phản ứng hoàn toàn thu được sản phẩm có khối lượng 16(g). Cho thêm dung dịch NaOH vào phần nước lọc đến dư. Lọc kết tủa rửa sạch nung ở nhiệt độ cao thu được sản phẩm có khối lượng 8(g).
Tính thành phần phần trăm về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • nCuO = \(\dfrac{16}{80}=0,2\) mol

  Pt: 2Cu + O2 --to--> 2CuO

  0,2 mol<--------------0,2 mol

  .....Mg + 2HCl --> MgCl2 + H2

  0,2 mol<-----------0,2 mol

  .....2Al + 6HCl --> 2AlCl3 + 3H2

  ....MgCl2 + 2NaOH --> Mg(OH)2 + 2NaCl

  ...0,2 mol<---------------0,2 mol

  ....AlCl3 + 3NaOH --> Al(OH)3 + 3NaCl

  ....Al(OH)3 + NaOH --> NaAlO2 + 2H2O

  ..........................................(tan)

  ...Mg(OH)2 --to--> MgO + H2O

  0,2 mol<------------ 0,2 mol

  nMgO = \(\dfrac{8}{40}=0,2\) mol

  mCu = 0,2 . 64 = 12,8 (g)

  mMg = 0,2 . 24 = 4,8 (g)

  mAl = mhh - mCu - mMg = 20 - 12,8 - 4,8 = 2,4 (g)

  % mCu = \(\dfrac{12,8}{20}.100\%=64\%\)

  % mMg = \(\dfrac{4,8}{20}.100\%=24\%\)

  % mAl = \(\dfrac{2,4}{20}.100\%=12\%\)

  bởi Nguyễn Ngọc Công 20/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>