AMBIENT

Viết PTHH hi hòa tan Fe vào dung dịch H2SO4?

bởi Phạm Phú Lộc Nữ 22/05/2019

hòa tan 11.2 sắt vào 200 ml dung dịch axit sunfuric sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch A , khí B và chất rắn C. Cho toàn bộ chất rắn C tác dụng tiếp với 100 ml dung dịch HCL 0.5M thu được dd X và khí B

a. viết PTHH và tính nồng độ mol của dung dịch axit sunfuric đã phản ứng

b. tính thể tích khí B thoát ra < đktc>

RANDOM

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>