AMBIENT

Tính VH2 thu được khi cho 2,8g sắt tác dụng với dung dịch HCl?

bởi Lê Trung Phuong 21/05/2019

Sắt tác dụng với axit clohiđric : Fe + 2HCl \(\rightarrow\) FeCl2 +H2

Nếu có 2,8g sắt tham gia phản ứng , em hãy tìm :

a, Thể tích khí hiđro thu được ở đktc .

b, Khối lượng axit clohiđric cần dùng .

Mong các bạn giúp mình vui

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Số mol sắt tham gia phản ứng:

  nFe = 0,05 mol

  a) Thể tích khí hiđro thu được ở đktc:

  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2.

  Theo phương trình hóa học, ta có: nH2nH2 = nFe = 0,05 mol

  Thể tích khí thu được ở đktc là: VH2VH2 = 22,4 . n = 22,4 . 0,05 = 1,12 lít

  b) Khối lượng axit clohiđric cần dùng

  Theo phương trình hóa học, ta có:

  nHCl = 2nFe = 2 . 0,05 = 0,1 mol

  Khối lượng HCl cần dùng là: mHCl = M . n = 0,1 . 36,5 = 3,65 g

  bởi Le huynh an An 21/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>