Viết PTHH khi cho Fe tác dụng với dung dịch HCl?

bởi Nguyễn Thanh Thảo 20/05/2019

Bài 6:

Cho 5,6gam Fe tác dụng hết với dung dịch HCl tạo thành muối sắt (II) clorua \(FeCl_2\) và khí Hidro

a. Viết PTPƯ

b. Tính KL muối \(FeCl_2\)

c. Tính thể tích Hidro sinh ra (đktc)

d. Nếu thay kim loại Fe bằng kim loại Mg thì thể tích khi Hidro thoát ra có thay đổi hay không? Vì sao?

(Biết: Fe=56, Mg=24, Cl=35,5 S=32, H=1, O=16)

Câu trả lời (1)

 • a) Pt: Fe + 2HCl --> FeCl2 + H2

  b) \(n_{Fe}= \frac{5,6}{56}= 0,1\) mol

  Pt: Fe + 2HCl --> FeCl2 +...... H2

  ..0, 1 mol--------> 0,1 mol--> 0,1 mol

  mFeCl2 = 0,1 . 127 = 12,7 (g)

  c) VH2 đktc = 0,1 . 22,4 = 2,24 (lít)

  d) \(n_{Mg}= \frac{5,6}{24}= 0,23\) mol

  Pt: Mg + 2HCl --> MgCl2 + H2

  0,23 mol--------------------> 0,23 mol

  VH2 đktc = 0,23 . 22,4 = 5,152 (lít)

  mk ko chắc câu c nha

  bởi Kim Nhã Tô 20/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan