Tính mX thu được khi khử 96g Fe2O3 và CuO bằng H2?

bởi Nguyễn Lê Thảo Trang 20/05/2019

Dùng khí hidro để khử 96g hỗn hợp Fe2O3 và CuO trong đó tỉ lệ khối lượng Fe2O3 và CuO là 3:1 thu đượ hỗn hợp kim loại X

a) tính khối lượng hỗn hợp X thu được sau phản ứng

b) tính thể tích khí hidro dã tham gia p/ứ

GIÚP MÌNH VỚI :(:(:(

Câu trả lời (1)

 • Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}m_{Fe_2O_3}+m_{CuO}=96\\m_{Fe_2O_3}-3m_{CuO}=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{Fe_2O_3}=72\\m_{CuO}=24\end{matrix}\right.\)

  nFe2O3 = \(\dfrac{72}{160}=0,45\left(mol\right)\)

  nCuO = \(\dfrac{24}{80}=0,3\left(mol\right)\)

  Pt: Fe2O3 + 3H2 --to--> 2Fe + 3H2O

  0,45 mol--> 1,35 mol-> 0,9 mol

  ......CuO + H2 --to--> Cu + H2O

  0,3 mol-> 0,3 mol--> 0,3 mol

  mhh = mFe + mCu = 0,9 . 56 + 0,3 . 64 = 69,6 (g)

  VH2 = (1,35 + 0,3) . 22,4 = 36,96 (lít)

  bởi Nguyễn Ngân 20/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan