AMBIENT

Tính m mỗi kim loại biết cho 11,9g Zn, Al tác dụng với HCl thu được 0,5 mol H2?

bởi Sam sung 21/05/2019

Cho hỗn hợp 2 kim loại

Kẽm và nhôm có khối lượng 11,9g

Tác dụng với dung dịch HCl loãng

Thu được 0,5 mol khí H

Tính khối lượng của mỗi kim loại

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Gọi a,b lần lượt là số mol của Zn và Al

  PT1: Zn + 2HCl -> ZnCl2 + H2

  cứ--: 1.........2..............1............1 (mol0

  Vậy: a------>2a---------a---------->a(mol)

  PT2: 2Al +6HCl-> 2AlCl3 + 3H2

  Cứ--:2..........6.............2.............3 (mol)

  Vậy: b - > 3b------------------>1,5b(mol)

  Từ PT và đề ta có hệ phương trình:

  \(\left\{{}\begin{matrix}a+1,5b=0,5\\65a+27b=11,9\end{matrix}\right.\)

  Giải hệ PT ta được: \(a\approx0,06\left(mol\right),b\approx0,3\left(mol\right)\)

  => mZn=n.M=0,06.65=3,9(g)

  => mAl=mhh-mZn=11,9-3,9=8(g

  bởi Nguyễn Huỳnh Giao 21/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA