AMBIENT

Viết PTHH khi cho Fe tác dụng với CuSO4?

bởi truc lam 21/05/2019

Cho 8,4g bột sắt vào 100ml dung dịch CuSO4 1M ( D=1,08 g/mol) đến khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn X và dung dịch Y hòa tan X trong dung dịch HCl dư thấy còn lại a gam chất rắn không tan

a) Viết phương trình phản ứng

b) Tính a và nồng độ % các chất tan trong dung dịch Y

(Nếu Fe,Cu tác dụng với HCl thì Cu không phản ứng)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • nFe=\(\dfrac{8,4}{56}=0,15\left(mol\right)\)

  nCuSO4=0,1.1=0,1(mol)

  Fe+CuSO4\(\rightarrow\) FeSO4+Cu

  Xét tỉ lệ: \(\dfrac{0,15}{1}>\dfrac{0,1}{1}\Rightarrow Fe\)

  chất rắn X là Fe, Cu

  dd Y là FeSO4

  theo pthh1: nCu=nCuSO4=nFeSO4=0,1(mol)

  Fe+2HCl\(\rightarrow\) FeCl2+H2

  Suy ra: mCu=a=0,1.64=6,4(g)

  mddCuSO4=1,08.100=108(g)

  Suy ra: mdd sau pứ=108+8,4-6,4=110(g)

  \(\Rightarrow\) C%FeSO4=\(\dfrac{0,1.152}{110}.100\approx13,82\%\)

  bởi hồng yến 21/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>