Tính mFe khi cho 1 lượng CO dư khử 32g Fe2O3. Biết H=80% ?

bởi Lê Minh Bảo Bảo 21/05/2019

Cho 1 lượng CO dư khử 32g Fe2O3. Biết H=80% .Tính mFe=?

Câu trả lời (1)

 • nFe = 0,2 mol

  3CO + Fe2O3 \(\underrightarrow{t^o}\) 2Fe + 3CO2

  \(\Rightarrow\) mFe = 0,2.56.\(\dfrac{80}{100}\)= 8,96 (g)

  bởi Kiều Hoa 21/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Lê Minh Hải

  Cho 112 g Fe tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 254 g sắt (II) clorua \(FeCl_2\) và 4 g khí \(H_2\)

  a) Viết phương trình hóa học

  b) Hãy cho biết tỉ lệ số phân tử của hai cặp chất

  c)Tính khối lượng của axitclohidric đã phản ứng

 • truc lam

  Cho 8,4g bột sắt vào 100ml dung dịch CuSO4 1M ( D=1,08 g/mol) đến khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn X và dung dịch Y hòa tan X trong dung dịch HCl dư thấy còn lại a gam chất rắn không tan

  a) Viết phương trình phản ứng

  b) Tính a và nồng độ % các chất tan trong dung dịch Y

  (Nếu Fe,Cu tác dụng với HCl thì Cu không phản ứng)

 • Thùy Nguyễn

  Câu 1. Dẫn khí hiđro đi qua bột sắt (III) oxi nung nóng. Sau phản ứng thu được sắt và hơi nước.

  a) Lập CTHH.

  b) Nếu sau phản ứng thu được khối lượng sắt là 42g thì khối lượng Fe2O3 đã tham gia phản ứng là bao nhiêu ?

  c) Tính khối lượng hơi nước tạo thành trong phản ứng.

  Câu 2. Cho các chất : H2S ; Na ; C ; Mg ; Cl2 ; C6H6 ; Ag2S ; NH3 ; S ; P ; C4H10 ; Al. Chất nào phản ứng với oxi. Viết CTHH.

  Câu 3. Hoàn chỉnh các phương trình sau ( nếu xảy ra ). Phân loại phản ứng.

  1. Zn(OH)2 ----->

  2. Ba + O2 ------>

  3. CuO + O2 ------>

  4. Mn + O2 ------>

  5. P + O2 ------>

  6. C2H6 + O2 ----->

  7. KMnO4 ------>

  8. Ca(HCO3)2 ------>

  9. Ag + O2 ------>

  10. SO3 + O3 ------>

  11. P2O5 + O2 ------>

  12. KNO3 ------>

 • minh dương

  Nung 300kg đá vôi thu được CaO .Biết H=90%

  a, Tính mCaO=?

  b, TÍnh mCO2=?

 • Van Tho

  3.Có các dd riêng biệt , không nhãn sau : HCl ; NaOH ; NaCl ; ; Ba(OH)2Ba(OH)2 ; K2SO4K2SO4 . Nếu trong phòng thí nghiệm chỉ có quỳ tím và các dụng cụ thí nghiệm thông thường như ống nghiệm , đèn cồn , .. thì có thể phân biệt được các dd nào nói trên ? Hãy trình bày cách phân biệt và viết PTHH của các phản ứng xảy ra .
  4. Nhúng 1 thanh Zn vào 100ml dd CuSO4CuSO4 . Sau khi phản ứng kết thúc , lấy thanh Zn rửa sạch , làm khô rồi đem cân thfi thấy khối lượng thanh Zn giảm đi 0,015 gam so với khối lượng thanh Zn ban đầu .
  Viết PTHH của phản ứng xảy ra avf tính nồng độ mol của dd CuSO4CuSO4 đã dùng .

 • Mai Hoa

  cho 13,8 gam Na tác dụng với 200 gam dung dịch H2SO4 9,8% (loãng)

  a) tính thể tích khí hiđro thu được ở đktc b) Tính nồng độ phần trăm của chất tan có trong dung dịch thu được sau phản ứng
 • Nguyễn Trọng Nhân

  Tính số gam nước thu được khi cho 8,4 lít khí Hiđro tác dụng với 2,8 lít khí Oxi

 • Nguyễn Trung Thành

  Một bình kín có dung tích 16,8l chứa đầy khí Oxi ở đktc.Người ta đốt 3g Cacbon trong bình,sau đó đưa thêm vào 16,8g Photpho đốt tiếp(tạo thành P2O5)

  a) tính smol khí O2 cần dùng để đốt cháy C

  b) tính Smol O2 còn lại trong bình sau khi đốt cháy C

  c) Hỏi lượng photpho có cháy hết không?Nếu còn dư thì tính khối lượng chất còn dư đó

  d) Tính khối lượng mỗi chất trong bình sau bình sau p.ứ đốt cháy photpho

 • Lê Bảo An

  Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxi bằng cách đốt nóng kali clorat theo sơ đồ sau: KClO3 -> KCl + O2

  a. Viết PTHH

  b. Nếu có 0,1 mol KClO3 phản ứng sẽ thu được bao nhiêu mol KCl?

  c. Muốn điều chế được 4,48l O2 (đktc) cần dùng bao nhiêu gam KClO3

  d. Nếu có 1,5 mol KClO3 phản ứng sẽ được bao nhiêu gam O2?

 • Thu Hang

  Hòa tan 20g bột hỗn hợp gòm Natri oxi và Sắt(III) oxit vào 187,6g H2O thì thu được dung dịch có nồng độ 8%. Tính % về khối lượng các oxit trong hỗn hợp đầu