YOMEDIA
IN_IMAGE

Viết PTHH khi cho PbO tác dụng với HCl?

Cho các oxit sau Ag2O, Mg2O, Fe2O3, K2O, CuO, CaO, BaO, Al2O3, ZnO, PbO

a. Chất nào tác dụng với H2O

b. Chất nào tác dụng với HCl

c. Chất nào tác dụng với SO2

d. Chất nào tác dụng với H2

e. Chất nào tác dụng với Mg

Giup với!!!! @Trần Hữu Tuyển @Hoàng Tuấn Đăng @Azue @Nguyễn Thị Kiều @Elly Phạm

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • a.

  K2O + H2O \(\rightarrow\) 2KOH

  CaO + H2O \(\rightarrow\) Ca(OH)2

  BaO + H2O \(\rightarrow\) Ba(OH)2

  b.

  Ag2O + 2HCl \(\rightarrow\) 2AgCl + H2O

  MgO + 2HCl \(\rightarrow\) MgCl2 + H2O

  Fe2O3 + 6HCl \(\rightarrow\) 2FeCl3 + 3H2O

  K2O + 2HCl \(\rightarrow\) 2KCl + H2O

  CuO + 2HCl \(\rightarrow\) CuCl2 + H2O

  CaO + 2HCl \(\rightarrow\) CaCl2 + H2O

  BaO + 2HCl \(\rightarrow\) BaCl2 + H2O

  Al2O3 + 6HCl \(\rightarrow\) 2AlCl3 + 3H2O

  ZnO + 2HCl \(\rightarrow\) ZnCl2 + H2O

  PbO + 2HCl \(\rightarrow\) PbCl2 + H2O

  c.

  K2O + SO2 \(\rightarrow\) K2SO3

  CaO + SO2 \(\rightarrow\) CaSO3

  BaO + SO2 \(\rightarrow\) BaSO3

  d.

  Ag2O + H2 \(\underrightarrow{t^o}\) 2Ag + H2O

  Fe2O3 + 3H2 \(\underrightarrow{t^o}\) 2Fe + 3H2O

  CuO + H2 \(\underrightarrow{t^o}\) Cu + H2O

  ZnO + H2 \(\underrightarrow{t^o}\) Zn + H2O

  PbO + H2 \(\underrightarrow{t^o}\) Pb + H2O

  e. ko có chất nào tác dụng vs Mg

    bởi Mỹ Tâm Trần 22/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON