Tính VH2 cần dùng để khử 50g CuO và Fe2O3?

bởi Huong Duong 17/05/2019

Dùng khí hiđro để khử hết 50g hỗn hợp A gồm đồng(II)oxit và sắt(III)oxitoxit. Biết trong hỗn hợp sắt(III)oxit chiếm 80% khối lượng. Thể tích khí H2 cần dùng đktc

Câu trả lời (1)

 • mFe2O3=80%.50=40(g)

  =>nFe2O3=40/160=0,25(mol)

  mCuO=50-40=10(g)

  =>nCuO=10/80=0,125(mol)

  Fe2O3+3H2--t*-->2Fe+3H2O

  0,75____0,75

  CuO+H2--t*-->Cu+H2O

  0,125__0,125

  \(\Sigma H_2=\)0,75+0,125=0,875(mol)

  =>VH2=0,875.22,4=19,6(l)

  bởi hồng yến 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan