Tính VH2 thu được hi cho Al vào 200ml dung dịch HCl 1M?

bởi Bo Bo 18/05/2019

Cho bột nhôm dư vào 200ml dd HCl 1M

â)Tình thể tích hiđro thu được ở đktc

b)Dẫn toàn bộ khí hidro qua ống đựng CuO dư đun nóng thu được 5,76g đồng.Tính hiệu suất phản ứng

Câu trả lời (1)

 • nHCl = 1 . 0,2 = 0,2 mol

  Pt: 2Al + 6HCl --> 2AlCl3 + 3H2

  ...............0,2 mol-------------> 0,1 mol

  nCu = \(\dfrac{5,76}{64}=0,09\) mol

  Pt: CuO + H2 --to--> Cu + H2O

  Nếu H2 pứ hết thì nCu = nH2 = 0,1 mol > 0,09 mol

  Vậy H2 không pứ hết

  Theo pt: nH2 pứ = nCu = 0,09 mol

  Hiệu suất pứ:

  H = \(\dfrac{0,09}{0,1}.100\%=90\%\)

  bởi Ngọc Quân 18/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan