AMBIENT

Viết PTHH khi cho Al, Fe, Zn tác dụng với HCl?

bởi Lê Nhật Minh 22/05/2019

Cho 29,6g hỗn hợp Al ; Fe và Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl ở chúa 51,1 g HCL , thu được 14,2g H2 va hoa hop muoi Alcl3 ; fecl2 ; Zncl2 .

â, Viết sơ đồ phản ứng ?

b, Tính khối lượng hòa hợp muối thu được ?

RANDOM

Câu trả lời (1)

  • a)\(X\left\{{}\begin{matrix}Al\\Fe\\Zn\end{matrix}\right.+HCl\rightarrow\left\{{}\begin{matrix}AlCl_3\\FeCl_2\\ZnCl_2\end{matrix}\right.+H_2}}\)

    b)\(n_{H_2}=0,7\left(mol\right)\\ n_{H\left(H_2\right)}=n_{HCl\left(pu\right)}=n_{Cl\left(HClpu\right)}=1,4\left(mol\right)\\ m_{hh}=m_{KL}+m_{Cl}=29,6+35,5\cdot1,4=79,3\left(g\right)\)

    bởi Dương Khánh Linh 22/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>