Viết PTHH khi đốt cháy C2H4, C4H8, C3H6 trong oxi không khí?

bởi Lê Viết Khánh 20/05/2019

đốt cháy hoàn toàn a gam hh gồm c2h4;c4h8;c3h6;c6h12 cần v1lít o2 và thu được 33,6 lít co2 và b gam h2o
a) viết pthh xảy ra
b) tính giá trị của v1 và b
c) tính giá trị của A biết các khí đo được ở dktc

Câu trả lời (1)

 • a, Các PTHH:

  C2H4 + 3O2 \(\rightarrow\) 2CO2 + 2H2O

  C4H8 + 6O2 \(\rightarrow\) 4CO2 + 4H2O

  2C3H6 + 9O2 \(\rightarrow\) 6CO2 + 6H2O

  C6H12 + 9O2 \(\rightarrow\) 6CO2 + 6H2O

  *) Số mol CO2 thu được bằng:

  n\(CO_2\) = \(\dfrac{V_{CO_2}}{22,4}\) = \(\dfrac{33,6}{22,4}=1,5\) (mol)

  Theo PTHH, ta có:

  Muốn thu được 18 mol CO2 thì cần 27 mol O2

  \(\Rightarrow\) Muốn thu được 1,5 mol CO2 thì cần 2,25 mol O2

  Suy ra thể tích O2 cần tìm bằng: V1 = V\(O_2\) = n\(O_2\) . 22,4 = 2,25.22,4 = 50,4 (\(l\))

  *)Theo PTHH, ta có:

  27 mol O2 tham gia phản ứng, thu được 18 mol H2O

  \(\Rightarrow\)2,25 mol O2 tham gia phản ứng, thu được 1,5 mol H2O

  Suy ra khối lượng H2O thu được bằng: b = m\(H_2O\) = n.M\(H_2O\) = 1,5.18 = 27 (g)

  c, Theo PTHH, ta có:

  27 mol O2 đốt cháy được 5 mol hỗn hợp khí

  \(\Rightarrow\) 2,25 mol O2 đốt cháy được 0,417 mol hỗn hợp khí

  Suy ra thể tích (ko phải khối lượng) của hỗn hợp khí bằng:

  A = Vhh = 22,4 . nhh = 22,4.0,417 \(\approx\) 9,35 (\(l\))

  bởi Hai Anh Vu 20/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan