AMBIENT

Tính mFe thu được khi cho 23,2g Fe3O4 đi qua ống chứa khí H2?

bởi My Le 21/05/2019

dẫn một luồng khí H2 đi qua ống đựng 23,2g Fe từ oxit ở nhiệt độ cao cho đến khi toàn bộ lượng sắt từ oxit chuyển hết thành Fe thì dừng lại.

a) Tính khối lượng Fe thu được

b) Tính thể tích khí H2 cần dùng ở đktc

c) Tính khối lượng axit clohidric 10% cần dùng để hòa tan hết lượng sắt thu được ở trên và C% của dung dịch thu được sau phản ứng?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a) Fe3O4 + 4H2 -> 3Fe + 4H2O (1)

  n\(Fe_3O_4\) = \(\dfrac{23,2}{160}\) = 0,145(mol)

  Theo PT (1) ta có: nFe = 3n\(Fe_3O_4\) = 3.0,145 = 0,435(mol)

  => mFe = 0,435.56 = 24,36(g)

  b) Theo PT (1) ta có: n\(H_2\) = 2n\(Fe_3O_4\) = 2.0,145 = 0,29(mol)

  => V\(H_2\) = 0,29.22,4 = 6,496(l)

  c) Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2 (2)

  Theo PT (2) ta có: nHCl = 2nFe = 2.0,435 = 0,87(mol)

  => mHCl = 0,87.36,5 = 31,755(g)

  => mdd HCl cần dùng = \(\dfrac{31,755.100}{10}\) = 317,55(g)

  bởi Trần Thảo 21/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>