AMBIENT

Viết PTHH khi đốt cháy bột Fe và S trong điều kiện không có không khí?

bởi Nguyễn Trọng Nhân 21/05/2019

đun nóng 16,8g bột sắt và 6,4g bột lưu huỳnh( không có không khí) thu được chất rắn A. hòa tan A bằng HCl dư thoát ra khí B.

cho khí B đi chậm qua dung dịch Pb(NO3)2 tách ra kết tủa D màu đen. các phản ứng đều xảy ra 100% .

a, viết phương trình phản ứng để cho biết A, B, D là gì?

b, tính VB (đktc) và khối lượng kết tủa D

c, cần bao nhiêu VO2 (đktc) để đốt hoàn toàn khí B

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a)

  nFe = 16.8/56 = 0.3
  nS = 6.4/32 = 0.2

  Fe + S -----> FeS
  0.2... 0.2......... 0.2
  nFe dư = 0.3 - 0.2 = 0.1

  A gồm FeS và Fe
  Fe + 2HCl ------> FeCl2 + H2
  0.1...................................... 0.1
  FeS + 2HCl --------> FeCl2 + H2S
  0.2............................................ 0.2

  Khí B gồm H2 và H2S
  Pb(NO3)2 + H2S -------> PbS + HNO3
  ..................... 0.2............. 0.2
  D là PbS

  b.
  VB = VH2 + VH2S = (0.1 + 0.2) . 22.4 = 6.72 (lít)
  mPbS = 239 . 0,2 = 47,8 (g)

  c.
  H2S + 1/2O2 ---------> H2O + S
  0.2......... 0.1
  H2 + 1/2O2 -------> H2O
  0.1....... 0.05
  => VO2 = (0.1+0.05) . 22.4 = 3.36 (lít)

  bởi Bóng Đêm Phù Thủy 21/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>