Viết PTHH khi cho Zn tác dụng với oxi?

bởi truc lam 20/05/2019

Đốt cháy hoàn toàn 13g Zn trong oxi thu được ZnO

a, Lập PTHH

b, Tính mZnO thu được

c, Tính VO2 đã dùng ở đktc

Câu trả lời (1)

 • Gỉai

  n\(_{Zn}\) = \(\dfrac{m_{Zn}}{M_{Zn}}\) = \(\dfrac{13}{65}\) = 0,2 (mol)

  a,

  PTHH:

  2Zn + O\(_2\) → 2ZnO

  Tỉ lệ 2 : 1 : 2

  mol : 0,2 → y → x

  Số mol của ZnO sinh ra là : n\(_{ZnO}\) = x = n\(_{Zn}\) = 0,2 (mol)

  Khối lượng của ZnO thu được sau PƯ là:

  m\(_{ZnO}\) = n\(_{ZnO}\) * M\(_{ZnO}\) = 0,2 * 81 = 16,2 (gam)

  b,

  Số mol của O\(_2\) đã tham gia PƯ trên là :

  n\(_{O_2}\) = y = ( n\(_{ZnO}\) / 2)*1 = 0,1 (mol)

  Thể tích khí O\(_2\) đã dùng là :

  V\(_{O_2}\) = n\(_{O_2}\) * 22,4 = 0,1 * 22,4 = 2,24 (lít)

  bởi phạm thị hạnh 20/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan