Tính mHCl cần dùng để tác dụng với 4,8g Mg?

bởi Trieu Tien 17/05/2019

Cho 4,8 g Mg tác dụng vs dung dịch HCl 2%

a) Tính khối lượng HCl đã dùng

b) Tính VH2 ở đktc

c) Tính C% MgCl2 thu đk

Câu trả lời (1)

 • nMg = \(\dfrac{4,8}{24}=0,2\) mol

  Pt: Mg + 2HCl --> MgCl2 + H2

  0,2 mol->0,4 mol-> 0,2 mol-> 0,2 mol

  mdd HCl đã dùng = \(\dfrac{0,4\times36,5}{2}.100=730\left(g\right)\)

  VH2 = 0,2 . 22,4 = 4,48 (lít)

  mdd thu được sau pứ = mMg + mdd HCl - mH2

  ...................................= 4,8 + 730 - 0,2 . 2 = 734,4 (g)

  mMgCl2 = 0,2 . 95 = 19 (g)

  C% MgCl2 = \(\dfrac{19}{734,4}.100\%=2,6\%\)

  bởi Nguyễn Tuyến 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan