AMBIENT

Tính mH2SO4 cần dùng để tác dụng với 5,4g Al?

bởi Nguyễn Lệ Diễm 18/05/2019

1 cốc đựng dung dịch H2SO4 loãng chứa 49 gam H2SO4. Bỏ vào cốc 5,4 gam nhôm, phản ứng kết thúc. Tính khối lượng H2SO4 đã phản ứng? Nếu bỏ tiếp vào cốc trên 19,5 gam Zn. Tính thể tích H2 (đktc) sinh ra?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • nH2SO4=49/98=0,5(mol)

  nAl=5,4/27=0,2(mol)

  3H2SO4+2Al--->Al2(SO4)3+3H2

  3________2

  0,5_____0,2

  Ta có: 0,5/3>0,2/2

  =>H2SO4 dư

  nH2SO4 dư=0,5-0,3=0,2(mol)

  Theo pt: nH2=3/2nAl=3/2.0,2=0,3(mol)

  =>VH2=0,3.22,4=6,72(l)

  nZn=19,5/65=0,3(mol)

  H2SO4+Zn--->ZnSO4+H2

  1______1

  0,2____0,3

  Ta có: 0,1/1<0,3/1

  =>Zn dư

  Theo pt: nH2=nH2SO4=0,2(mol)

  =>VH2=0,2.22,4=4,48(l)

  =>\(\Sigma VH2=\)4,48+6,72=11,2(l)

  bởi Dương Ngô Thu Giang 18/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>