YOMEDIA
IN_IMAGE

Tính VH2 thu được khi cho 13,8g Na tác dụng với 200g H2SO4 9,8%?

cho 13,8 gam Na tác dụng với 200 gam dung dịch H2SO4 9,8% (loãng)

a) tính thể tích khí hiđro thu được ở đktc b) Tính nồng độ phần trăm của chất tan có trong dung dịch thu được sau phản ứng
Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • nNa = \(\dfrac{13,8}{23}=0,6\) mol

  mH2SO4 = \(\dfrac{9,8\times200}{100}=19,6\left(g\right)\)

  => nH2SO4 = \(\dfrac{19,6}{98}=0,2\) mol

  Pt: 2Na + H2SO4 --> Na2SO4 + H2

  0,4 mol<-0,2 mol---> 0,2 mol-> 0,2 mol

  .....2Na + 2H2O --> 2NaOH + H2

  (0,6 - 0,4) mol-----> 0,2 mol-> 0,1 mol

  Xét tỉ lệ mol giữa Na và H2SO4:

  \(\dfrac{0,6}{2}>\dfrac{0,2}{1}\)

  Vậy Na dư

  VH2 thu được = (0,2 + 0,1) . 22,4 = 6,72 (lít)

  mdd sau pứ = mNa + mdd H2SO4 - mH2

  ....................= 13,8 + 200 - (0,2 + 0,1) . 2 = 213,2 (g)

  mNa2SO4 = 0,2 . 142 = 28,4 (g)

  mNaOH = 0,2 . 40 = 8 (g)

  C% dd Na2SO4 = \(\dfrac{28,4}{213,2}.100\%=13,32\%\)

  C% dd NaOH = \(\dfrac{8}{213,2}.100\%=3,75\%\)

    bởi lê thị minh tuyền 21/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON