AMBIENT

Viết PTHH điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm?

bởi Lê Bảo An 21/05/2019

Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxi bằng cách đốt nóng kali clorat theo sơ đồ sau: KClO3 -> KCl + O2

a. Viết PTHH

b. Nếu có 0,1 mol KClO3 phản ứng sẽ thu được bao nhiêu mol KCl?

c. Muốn điều chế được 4,48l O2 (đktc) cần dùng bao nhiêu gam KClO3

d. Nếu có 1,5 mol KClO3 phản ứng sẽ được bao nhiêu gam O2?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a) \(2KClO3\xrightarrow[MnO_2]{t^o}2KCl+3O_2\)

  b) \(n_{KCl}=n_{KClO_3}=0,1\left(mol\right)\)

  \(m_{KCl}=0,1.74,5=7,45\left(g\right)\)

  c) \(n_{O_2}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\)

  \(n_{KClO_3}=\dfrac{2}{3}.0,2=0,13\left(mol\right)\)

  \(m_{KClO_3}=0,13.122,5=15,925\left(g\right)\)

  d) \(n_{O_2}=\dfrac{3}{2}.1,5=2,25\left(mol\right)\)

  \(m_{O_2}=2,25.32=72\left(g\right)\)

  bởi Nguyễn bảo Hân 21/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>