YOMEDIA
IN_IMAGE

Viết PTHH điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm?

Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxi bằng cách đốt nóng kali clorat theo sơ đồ sau: KClO3 -> KCl + O2

a. Viết PTHH

b. Nếu có 0,1 mol KClO3 phản ứng sẽ thu được bao nhiêu mol KCl?

c. Muốn điều chế được 4,48l O2 (đktc) cần dùng bao nhiêu gam KClO3

d. Nếu có 1,5 mol KClO3 phản ứng sẽ được bao nhiêu gam O2?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • a) \(2KClO3\xrightarrow[MnO_2]{t^o}2KCl+3O_2\)

  b) \(n_{KCl}=n_{KClO_3}=0,1\left(mol\right)\)

  \(m_{KCl}=0,1.74,5=7,45\left(g\right)\)

  c) \(n_{O_2}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\)

  \(n_{KClO_3}=\dfrac{2}{3}.0,2=0,13\left(mol\right)\)

  \(m_{KClO_3}=0,13.122,5=15,925\left(g\right)\)

  d) \(n_{O_2}=\dfrac{3}{2}.1,5=2,25\left(mol\right)\)

  \(m_{O_2}=2,25.32=72\left(g\right)\)

    bởi Nguyễn bảo Hân 21/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON