YOMEDIA
IN_IMAGE

Viết PTHH khi cho Fe, Al tác dụng với HCl?

Cho 13,9g hỗn hợp B gồm Fe, Al tác dụng hết với axit HCl, thu được 7,84l khí (điều kiện tiêu chuẩn)

1) Viết các phương trình phản ứng. Tính số gam HCl đã phản ứng

2) Xác định % khối lượng của Al trong B

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 (1)

  2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 (2)

  \(n_{H_2}=\dfrac{7,84}{22,4}=0,35\left(mol\right)\)

  Gọi số mol của Fe và Al lần lượt là \(x,y\)

  Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}x+1,5y=0,35\\56x+27y=13,9\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,2\\y=0,1\end{matrix}\right.\)

  Vậy \(n_{Fe}=0,2\left(mol\right)\)\(n_{Al}=0,1\left(mol\right)\)

  Theo PT1: \(n_{HCl}pư=2n_{Fe}=2\times0,2=0,4\left(mol\right)\)

  Theo PT2: \(n_{HCl}pư=3n_{Al}=3\times0,1=0,3\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow\Sigma n_{HCl}pư=0,3+0,4=0,7\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{HCl}pư=0,7\times36,5=25,55\left(g\right)\)

  \(m_{Al}=0,1\times27=2,7\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow\%m_{Al}=\dfrac{2,7}{13,9}\times100\%=19,42\%\)

    bởi ngothimy linh 22/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON