YOMEDIA

thi trang's Profile

thi trang

thi trang

17/04/1989

Số câu hỏi 2734
Số câu trả lời 1773
Điểm 3792
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (301)

  • thi trang: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • thi trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • thi trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • thi trang: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • thi trang: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • thi trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • thi trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • thi trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • thi trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • thi trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF