thi trang's Profile

thi trang

thi trang

17/04/1989

THCS và THPT Nà Chì

Số câu hỏi 965
Số câu trả lời 286
Điểm 336
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (68)

  • thi trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 giờ
  • thi trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 giờ
  • thi trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 ngày
  • thi trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 ngày
  • thi trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 ngày
  • thi trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 ngày
  • thi trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 ngày
  • thi trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 ngày
  • thi trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tuần
  • thi trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tuần