thi trang's Profile

thi trang

thi trang

17/04/1989

THCS và THPT Nà Chì

Số câu hỏi 1207
Số câu trả lời 308
Điểm 392
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (95)

  • thi trang: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • thi trang: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • thi trang: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • thi trang: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • thi trang: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • thi trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng
  • thi trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng
  • thi trang: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
  • thi trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • thi trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng