Cần dùng bao nhiêu mol CaCO3 để điều chế được 11,2g CaO?

bởi Tay Thu 20/05/2019

Có PTHH sau

CaCO3 → CaO + CO2

a) Cần dùng bao nhiêu mol CaCO3 để điều chế được 11,2g CaO

b) Muốn điều chế được 7g CaO cần dùng bao nhiêu gam CaCO3

c) Nếu có 3,5 mol CaCO3 tham gia phản ứng sẽ sinh ra bao niêu lít CO2 (đktc)

d) Nếu thu được 13,44 lít khí CO2 ở đktc thì có bao nhiêu gam chất rắn tham gia vầ tạo thành sau phản ứng

Câu trả lời (1)

 • a) Ta có: \(n_{CaO}=\dfrac{11,2}{56}=0,2mol\)

  _ Theo PTHH: \(n_{CaCO_3}=n_{CaO}=0,2mol\).

  b) _ \(n_{CaO}=\dfrac{7}{56}=0,125mol\)

  Theo PTHH: \(n_{CaO}=n_{CaCO_3}=0,125mol\)

  => \(m_{CaCO_3}=0,125.100=12,5\left(g\right)\)

  c) Theo PTHH: _ \(n_{CaCO_3}=n_{CO_2}=3,5mol\)

  => \(V_{CO_2}=3,5.22,4=78,4\left(l\right)\)

  d) _ \(n_{CO_2}=\dfrac{13,44}{22,4}=0,6\left(mol\right)\)

  Theo PTHH : \(n_{CaCO_3}=n_{CaO}=n_{CO_2}=0,6mol\)

  => \(m_{CaCO_3}=0,6.100=60\left(g\right)\)

  mCaO = 0,6 . 56 = 33,6 ( g) .

  bởi Trần Ngọc Uyển Nhi 20/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan