YOMEDIA

Tính lượng khí thu được khi trộn 1,12 lít CO với 3,36 lít CO2?

Trộn 1,12 l khí CO với 3,36 l khí CO2(đktc) thu được hỗn hợp khí A.

a, Tính khối lượng của hỗn hợp khí A.

b, Tính tỉ khối của khí A so với khi hidro

c,cần phải trộn khí CO và khí CO2 với tỉ lệ về thể tích là bao nhiêu để được hỗn hợp khí B có tỉ khối so với khí hidro là 20,4

  bởi thanh duy 21/05/2019
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a) Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{CO}=0,05\left(mol\right)\\n_{CO_2}=0,15\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{CO}=1,4\left(g\right)\\m_{CO_2}=6,6\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow m_A=1,4+6,6=8\left(g\right)\)

  b) \(\overline{A}=\dfrac{8}{0,05+0,15}=40\)\((g/mol)\)

  \(\Rightarrow\)\(dA/H_2 =\)\(\dfrac{M_A}{2}=\dfrac{40}{2}=20\)

  c) \(dB/H_2 =\)\(\dfrac{M_B}{2}=20,4\)

  \(\Rightarrow M_B=40,8\)\((g/mol)\)

  Gọi x, y lần lượt là số mol của CO, CO2

  \(\Rightarrow40,8=\dfrac{28x+44y}{x+y}\)

  \(\Leftrightarrow12,8x=3,2y\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{x}{y}=\dfrac{3,2}{12,8}=\dfrac{1}{4}\)

  Vậy cần trộn khí CO và khí CO2 với tỉ lệ về thể tích là 1 : 4 để được hỗn hợp khí B có tỉ khối so với khí hidro là 20,4

    bởi Nguyễn Vân 21/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA