Viết PTHH khi đốt cháy Al trong bình đựng 3,36 lít O2?

bởi thủy tiên 20/05/2019

Đốt cháy nhôm hoàn toàn vào bình đựng 3,36 lít oxi( đktc)

A:viết phương trình hoá học

B: tính khối lượng bột nhôm cần dùngVà tính khối lượng oxi cần dùng

Câu trả lời (1)

  • a)PTHH:\(4Al+3O_2\underrightarrow{t^o}2Al_2O_3\)

    b)\(n_{O_2}=\dfrac{3,36}{22,4}=0,162\left(mol\right)\Rightarrow m_{O_2}=0,162.32=5,184\left(g\right)\)

    Theo PTHH ta có:\(n_{Al}=\dfrac{4}{3}n_{O_2}=\dfrac{4}{3}.0,162=0,216\left(mol\right)\Rightarrow m_{Al}=0,216.27=5,832\left(g\right)\)

    bởi Đỗ Văn Hưng 20/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan