AMBIENT

Tính phần trăm khối lượng của mỗi nguyên tố có trong NaNO3?

bởi Lan Ha 18/05/2019

Tính Phần trăm hôi lượng của mỗi nguyên tố trong hợp chất : NaNO\(_3\) ; K\(_2\)CO\(_3\)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(M_{NaNO_3}=23+14+3.16=85\)

  % m Na = \(\dfrac{23}{85}.100\%=27,1\%\)

  % m N = \(\dfrac{14}{85}.100\%=16,5\%\)

  % m O = 100% - 27,1% - 16,5% = 56,4%

  \(M_{K_2CO_3}=2.39+12+3.16=138\)

  % m K = \(\dfrac{2.39}{138}.100\%=56,5\%\)

  % m C = \(\dfrac{12}{138}.100\%=8,7\%\)

  % m O = 100% - 56,5% - 8,7% = 34,8%

  bởi nguyễn đức tuấn anh 18/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>