AMBIENT

Tính mAl2O3 tạo thành khi đốt cháy 2,7g Al trong khí oxi?

bởi Lê Minh 19/05/2019

Đốt cháy hoàn toàn 2,7g nhôm trong khí oxi. Tạo thành Al2O3. Viết phương trình phản ứng xảy ra.

a) tính khối lượng Al2O3 tạo thành ?

b) tính thể tích khí oxi đã dùng ở đktc ?

c) nếu lượng nhôm trên được đốt trong 0,1121 khí oxi ở đktc thì lượng Al2O3 tạo thành là bao nhiêu gam. ( Cho biết : Al= 27 ; O= 16 )

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a) \(4Al+3O_2\underrightarrow{t^o}2Al_2O_3\)

  \(n_{Al}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{2,7}{27}=0,1\left(mol\right)\)

  Theo PTHH, \(n_{Al_2O_3}=\dfrac{2}{4}\cdot n_{Al}=0,5\cdot0,1=0,05\left(mol\right)\)

  \(m_{Al_2O_3}=n\cdot M=0,05\cdot102=5,1\left(g\right)\)

  b) Theo PTHH, \(n_{O_2}=\dfrac{3}{4}\cdot n_{Al}=0,75\cdot0,1=0,075\left(mol\right)\)

  \(V_{O_2}=n\cdot22,4=0,075\cdot22,4=1,68\left(l\right)\)

  c) \(n_{O_2}=\dfrac{V}{22,4}=\dfrac{0,1121}{22,4}=0,005\left(mol\right)\)

  Theo PTHH, \(n_{Al_2O_3}=\dfrac{2}{3}\cdot n_{O_2}=\dfrac{2}{3}\cdot0,005=0,003\left(mol\right)\)

  \(m_{Al_2O_3}=n\cdot M=0,003\cdot102=0,306\left(g\right)\)

  bởi Hoàngg Trâm 19/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA