Tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối sắt (III) có trong dung dịch A?

bởi Goc pho 20/05/2019

Câu 4: Cho Fe tác dụng với lượng dư ddH2SO4 đặc nóng, có nồng độ 78,4% thu được ddA trong đó nồng độ phần trăm của muối sắt (III) và H2SO4 dư bằng nhau và giải phóng khí SO2. Tính nồng độ phần trăm của muối sắt (III) trong ddA?

Câu trả lời (1)

 • Giả sử có 100 gam dung dịch H2SO4.

  \(n_{H_2SO_4}=0,8\)

  Gọi số mol Fe là x.

  Số mol H2SO4 dư là 0,8-3x

  Ta có: số mol SO2 thoát ra là: \(n_{SO_2}=\dfrac{3x}{2}\)

  Nồng độ phần trăm 2 chất bằng nhau tức là khối lượng 2 chất bằng nhau.

  \(\Rightarrow\dfrac{x.400}{2}=98\left(0,8-3x\right)\Leftrightarrow x=\dfrac{196}{1235}\)

  Khối lượng dung dịch sau phản ứng: \(m_{dd}=100+56x-\dfrac{3x.64}{2}=93,65\%m_{Fe_2\left(SO_4\right)_3}=\dfrac{200x}{93,65}=33,89\%\)

  bởi Sứ Giả Tuyệt Mệnh 20/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan