YOMEDIA

Viết PTHH khi cho Cu và Fe2O3 tác dụng với H2SO4?

Hỗn hợp A gồm CuO và Fe2O3, trong đó số mol CuO bằng 1 nửa số mol Fe2O3. Cho A phản ứng vừa hết với 68,6g H2SO4.

1) Viết các phương trình phản ứng. Tính số mol H2SO4

2)Xác định % theo khối lượng của mỗi Oxit trong hỗn hợp A

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • Đặt nFe2O3 = x (mol) ⇒ nCuO = \(\dfrac{1}{2}\)x

  1. PTHH:

  CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O (1)

  1 mol : 1mol : 1 mol : 1 mol

  \(\dfrac{1}{2}\)x : \(\dfrac{1}{2}\)x : \(\dfrac{1}{2}\)x : \(\dfrac{1}{2}\)x

  Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O (2)

  1 mol : 3 mol : 1 mol : 3 mol

  x mol : x mol : x mol : x mol

  nH2SO4 = \(\dfrac{68,6}{98}\)= 0,7 (mol)

  Theo (1) và (2): nH2SO4 = \(\dfrac{1}{2}\)x + 3x = 0,7 ⇒ x = 0,2 (mol)

  ⇒ nCuO = \(\dfrac{1}{2}\)x = \(\dfrac{1}{2}\).0,2 = 0,1 (mol)

  2. mCuO = n.M = 0,1.80 = 8 (g)

  mFe2O3 = n.M = 0,2.160 = 32 (g)

  mhh A = mCuO + mFe2O3 = 8 + 32 = 40 (g)

  % khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp A lần lượt là:

  %mCuO = \(\dfrac{m_{CuO}}{m_{hhA}}\).100% = \(\dfrac{8}{40}\).100% = 20%

  %mFe2O3 = 100% - 20% = 80%

    bởi nguyễn thị lộc 22/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA