Viết PTHH khi cho K tác dụng với H2O?

bởi My Le 20/05/2019

Cho 3,9g Kali tác dụng hoàn toàn với \(H_2O\) thu được KOH \(và\) \( giải\) \(phóng\) \(H_2\)
a. Viết phương trình hóa học
b. Tính khối lượng KOH thu được sau phản ứng ?
c. Tính thể tích \(H_2\) tạo ra ở đktc ?

Câu trả lời (1)

 • a.PTHH:2K+2H2O----->2KOH+H2

  b.\(n_K=\dfrac{m}{M}=\dfrac{3,9}{39}=0,1\left(mol\right)\)

  Theo PTHH:\(n_{KOH}=n_K=0,1\left(mol\right)\)

  \(m_{KOH}=n.M=0,1.56=5,6\left(g\right)\)

  c.Theo PTHH:\(n_{H_2}=\dfrac{1}{2}n_K=\dfrac{1}{2}.0,1=0,05\left(mol\right)\)

  \(V_{H_2}=n.22,4=0,05.22,4=1,12\left(l\right)\)

  bởi Nguyen Huy Anh 20/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan