AMBIENT

Tính số gam H2O thu được khi cho 8,4 lít H2 tác dụng với 2,8 lít O2?

bởi Nguyễn Trọng Nhân 21/05/2019

Tính số gam nước thu được khi cho 8,4 lít khí Hiđro tác dụng với 2,8 lít khí Oxi

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 2H2 + O2 -to-➢ 2H2O

  \(n_{H_2}=\dfrac{8,4}{22,4}=0,375\left(mol\right)\)

  \(n_{O_2}=\dfrac{2,8}{22,4}=0,125\left(mol\right)\)

  Theo PT: \(n_{H_2}=2n_{O_2}\)

  Theo bài: \(n_{H_2}=3n_{O_2}\)

  \(3>2\) ⇒ H2 dư, O2 hết

  Theo PT: \(n_{H_2O}=2n_{O_2}=2\times0,125=0,25\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{H_2O}=0,25\times18=4,5\left(g\right)\)

  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>