AMBIENT

Viết PTHH khi cho Al tác dụng với dung dịch HCl?

bởi thúy ngọc 21/05/2019

Bài 1: cho 8,1g Al tác dụng với dd cóc hứa 21,9g HCl

a) Viết PTHH

b) sau phản ứng, chất nào dư? dư bao nhiêu g?

c) Tính KL AlCl3 tạo thành

d) Lượng khí Hidro sinh ra ở trên có thể khử đc bao nhiêu g CuO

Bài 2: cho 5,4g nhôm phản ứng với 600ml dd axit clohidric 1M

a) viết PTHH

b) tính V khí hidro thu đc ở đktc

c) tính KL muối AlCl3 tạo thành sau phản ứng

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • 1.

  a) \(2Al+6HCl-->2AlCl_3+3H_2\)

  b) \(n_{Al}=\dfrac{8,1}{27}=0,3\left(mol\right)\)

  \(n_{HCl}=\dfrac{21,9}{36,5}=0.6\left(mol\right)\)

  Theo PT:

  \(n_{Al}=\dfrac{1}{3}n_{HCl}=\dfrac{1}{3}.0.6=0,2mol< 0,3\left(mol\right)\)

  => Al dư => dư 0,1(mol)=> \(m_{\left(dư\right)}=0,1.27=2,7\left(g\right)\)

  c) \(n_{AlCl_3}=\dfrac{1}{3}n_{HCl}=0,2\left(mol\right)\) => \(m_{AlCl_3}=0,2.133,5=26,7\left(g\right)\)

  d) \(n_{H_2}=n_{HCl}=0,6\left(mol\right)\)

  \(CuO+H_2-->Cu+H_2O\)

  => \(n_{CuO}=n_{H_2}=0,6\left(mol\right)\) => \(m_{CuO}=0,6.80=48\left(g\right)\)

  bởi Sứ Giả Tuyệt Mệnh 21/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>