RANDOM
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 6 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 3 tr 6 sách GK Toán 9 Tập 1

Dùng máy tính bỏ túi, tính giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3):

a) X2 = 2;                  b) X2 = 3;

c) X2  = 3,5;               d) X2  = 4,12; 

 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

Phương pháp giải:

Nghiệm của phương trình X2  = a (với a ≥ 0) là căn bậc hai của a. Bài 3 được giải như sau:

Lời giải:

Câu a:

\(x^2=2\Leftrightarrow x=\pm \sqrt{2}\)

Bằng máy tính, ta tìm được:

\(x\approx \pm 1,414\)

Câu b:

\(x^2=3\Leftrightarrow x=\pm \sqrt{3}\)

Bằng máy tính, ta tìm được: 

\(x\approx \pm 1,732\)

Câu c:

\(x^2=3,5\Leftrightarrow x=\pm \sqrt{3,5}\)

Bằng máy tính, ta tìm được:

\(x\approx \pm 1,871\)

Câu d:

\(x^2=4,12\Leftrightarrow x=\pm \sqrt{4,12}\)

Bằng máy tính, ta tìm được:

\(x\approx \pm 2,03\)

 

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 6 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)