Trắc nghiệm Toán 9 Bài 1 Căn bậc hai

Bài tập trắc nghiệm Toán 9 Bài 1 về Căn bậc hai online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. 5
  • B. \(\pm 5\)
  • C. -5
  • D. không xác định
  • A. 12
  • B. -12
  • C. \(\pm 12\)
  • D. không xác định
  • A. \(8=\sqrt{63}\)
  • B. \(8<\sqrt{63}\)
  • C. \(8>\sqrt{63}\)
  • D. không so sánh được
  • A. 4
  • B. -4
  • C. 8
  • D. \(\pm 4\)
  • A. 10m
  • B. 20m
  • C. 5m
  • D. 15m
 • Câu 6:

  Tìm căn bậc hai sô học của các sô : 0,01 ; 0,49 ; 0,0081 ; 0,000064. Khẳng định nào sau đây sai?

  • A. \(\sqrt {0,01}  = 0,1\)
  • B. \(\sqrt {0,49}  = 0,7\)
  • C. \(\sqrt {0,0081}  = 0,009\)
  • D. \(\sqrt {0,000064}  = 0,008\)
 • Câu 7:

  Khẳng định nào sau đây đúng?

  • A. Căn bậc hai của 121 là 11
  • B. Căn bậc hai của 144 là 12
  • C. \(\sqrt {169}  =  \pm 13\)
  • D. Căn bậc hai của 225 là 15 và -15
 • Câu 8:

  Tìm x, biết \({x^2} = 7\) (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

   

  • A. x1 = 2,65 và x2 = -2,65 
  • B. x1 = 2,83 và x2 = -2,82
  • C. x1 = 3,14 và x2 = -3,14
  • D. A, B đều sai
 • Câu 9:

  Tìm số x không âm, biết \(\sqrt x  < 8\)

  • A. x>16
  • B. x<16
  • C. x<64
  • D. x>64
 • Câu 10:

  Giải phương trình \(\sqrt x  =  - 2\,\left( * \right)\)

  • A. Phương trình có nghiệm x = - 4
  • B. Phương trình có nghiệm x = 4
  • C. Phương trình có nghiệm x = ± 4 
  • D. Phương trình vô nghiệm