AMBIENT

Rút gọn các biểu thức 4cănx-5căn4x-căn25x-3cănx-5 với x>=0

bởi Bo Bo 19/09/2018

Rút gọn các biểu thức sau với x >0 hoặc x = 0

a) \(4\sqrt{x}\)- \(5\sqrt{4x}\)-\(\sqrt{25x}\)-\(3\sqrt{x}\)-5

c) \(\sqrt{16x}\)- \(5\left(\sqrt{x}-2\right)\)- \(\sqrt{79x}\)-5

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • \(=4\sqrt{x}-5\cdot2\sqrt{x}-5\sqrt{x}-3\sqrt{x}-5=4\sqrt{x}-10\sqrt{x}-5\sqrt{x}-3\sqrt{x}-5=-14\sqrt{x}-5\)

    bởi Ngọc Quyên 19/09/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>