YOMEDIA

Nguyễn Thủy Tiên's Profile

Nguyễn Thủy Tiên

Nguyễn Thủy Tiên

01/01/1970

Số câu hỏi 2106
Số câu trả lời 1264
Điểm 1688
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (294)

  • Nguyễn Thủy Tiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 12 tháng
  • Nguyễn Thủy Tiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Thủy Tiên: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Thủy Tiên: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Thủy Tiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Thủy Tiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Thủy Tiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Thủy Tiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Thủy Tiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Thủy Tiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON