ON
YOMEDIA

Nguyễn Thủy Tiên's Profile

Nguyễn Thủy Tiên

Nguyễn Thủy Tiên

01/01/1970

Số câu hỏi 1429
Số câu trả lời 589
Điểm 1031
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (580)

  • Nguyễn Thủy Tiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 ngày
  • Nguyễn Thủy Tiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 ngày
  • Nguyễn Thủy Tiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 ngày
  • Nguyễn Thủy Tiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 ngày
  • Nguyễn Thủy Tiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 ngày
  • Nguyễn Thủy Tiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 ngày
  • Nguyễn Thủy Tiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 ngày
  • Nguyễn Thủy Tiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 ngày
  • Nguyễn Thủy Tiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 ngày
  • Nguyễn Thủy Tiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 ngày

 

1=>1