MOBILEAPP

Nguyễn Thủy Tiên's Profile

Nguyễn Thủy Tiên

Nguyễn Thủy Tiên

01/01/1970

Số câu hỏi 1020
Số câu trả lời 185
Điểm 417
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (138)

  • Nguyễn Thủy Tiên: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyễn Thủy Tiên: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Thủy Tiên: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Thủy Tiên: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Thủy Tiên: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Thủy Tiên: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Thủy Tiên: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Thủy Tiên: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Thủy Tiên: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Thủy Tiên: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng