Chương III: Phần Mềm Trình Chiếu

 • Bài 8: Phần mềm trình chiếu

  Bài 8: Phần mềm trình chiếu
  Nội dung của Bài 8: Phần mềm trình chiếu dưới đây trình bày mục đích sử dụng các công cụ hỗ trợ trình bày và phần mềm trình chiếu, liệt kê được một số chức năng chính của phần mềm trình chiếu nói chung; trình bày được một số lĩnh vực có thể sử dụng phần mềm trình chiếu một cách hiệu quả. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài học.

  5 trắc nghiệm 10 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 9: Bài trình chiếu

  Bài 9: Bài trình chiếu
  Nội dung của Bài 9: Bài trình chiếu dưới đây sẽ giúp các em biết nhập nội dung văn bản vào các khung văn bản có sẵn trên trang chiếu, nhận biết được các thành phần trên giao diện của phần mềm trình chiếu Power Point và các chế độ hiển thị bài trình chiếu, biết cách bố trí nội dung trên trang chiếu và thực hiện nhanh các chế độ hiển thị bài trình chiếu. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài học.

  5 trắc nghiệm 4 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài thực hành 6: Bài trình chiếu đầu tiên của em

  Bài thực hành 6: Bài trình chiếu đầu tiên của em
  Nội dung của bài thực hành số 6 về Bài trình chiếu đầu tiên của em dưới đây, các em sẽ được thực hành khởi động và kết thúc PowerPoint, tìm hiểu màn hình làm việc của PowerPoint; thực hiện tạo thêm trang chiếu mới, nhập nội dung dạng văn bản trên trang chiếu và hiển thị bài trình chiếu trong các chế độ hiển thị khác nhau và làm quen với cách tạo bài trình chiếu gồm vài trang chiếu đơn giản.

  6 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 10: Màu sắc trên trang chiếu

  Bài 10: Màu sắc trên trang chiếu
  Nội dung của Bài 10: Màu sắc trên trang chiếu dưới đây sẽ cung cấp cho các em những kiến thức cơ bản về vai trò của màu nền trang chiếu, cách tạo màu nền cho các trang chiếu và cách định dạng nội dung văn bản trên trang chiếu. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài học.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài thực hành 7: Thêm màu sắc cho bài trình chiếu

  Bài thực hành 7: Thêm màu sắc cho bài trình chiếu
  Nội dung của bài thực hành số 7 về Thêm màu sắc cho bài trình chiếu dưới đây, các em sẽ được thực hành tạo màu nền (hoặc ảnh nền) cho các trang chiếu, thực hiện các thao tác định dạng nội dung dạng văn bản trên trang chiếu và áp dụng các mẫu bài trình chiếu có sẵn. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 11: Thêm hình ảnh vào trang chiếu

  Bài 11: Thêm hình ảnh vào trang chiếu
  Nội dung của Bài 11: Thêm hình ảnh vào trang chiếu dưới đây, các em sẽ được tìm hiểu về một số thao tác chèn thêm hình ảnh vào trang chiếu như thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh, sao chép và di chuyển trang chiếu,... Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài học.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài thực hành 8: Trình bày thông tin bằng hình ảnh

  Bài thực hành 8: Trình bày thông tin bằng hình ảnh
  Nội dung của bài thực hành số 8 về Trình bày thông tin bằng hình ảnh dưới đây, các em sẽ được thực hành chèn hình ảnh vào trang chiếu áp đụng nội dung kiến thức đã học ở Bài 11: Thêm hình ảnh vào trang chiếu. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 12: Tạo các hiệu ứng động

  Bài 12: Tạo các hiệu ứng động
  Nội dung của Bài 12: Tạo các hiệu ứng động dưới đây, các em sẽ được tìm hiểu về vai trò và tác dụng của các hiệu ứng động khi trình chiếu, tạo các hiệu ứng động có sẵn cho bài trình chiếu và sử dụng khi trình chiếu. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài học.

  5 trắc nghiệm 7 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài thực hành 9: Hoàn thành bài trình chiếu với hiệu ứng động

  Bài thực hành 9: Hoàn thành bài trình chiếu với hiệu ứng động
  Nội dung của bài thực hành số 9 về Hoàn thành bài trình chiếu với hiệu ứng động dưới đây, các em sẽ được áp dụng các lý thuyết đã học ở Bài 12: Tạo các hiệu ứng động để vận dụng thực hành tạo các hiệu ứng động cho trang chiếu. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết bài thực hành.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp

  Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp
  Nội dung của bài thực hành số 10 dưới đây, các em sẽ được thực hành tạo được một bài trình chiếu hoàn chỉnh dựa trên nội dung có sẵn, thông qua đó nhằm giúp các em củng cố lại các kiến thức và kĩ năng đã học trong các bài trước về tạo bài trình chiếu. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

  8 trắc nghiệm

  Xem chi tiết